Select Page

Koronan neljännen aallon alkuvaiheessa heinäkuussa 2021 alettiin keskustella toisten rokotusten aikaistamisesta, jotta rokotuskattavuus saataisiin nopeammin riittävälle tasolle. Syy tähän oli sähäkästi leviävä deltavariantti. 

Sen sijaan, että olisi istunut hallintonsa kanssa zoomeissa pohtimassa ratkaisuja, Kiuru lähti kentälle. Hän kävi katsomassa rokotuspisteellä. Jutteli henkilökunnan kanssa. Keskusteli THL:n kanssa. Keskusteli kuntien kanssa. Pohti yhdessä, miten tässä kannattaisi parhaiten edetä.

Kunnat, sairaanhoitopiirit, lainsäädäntö ja päätöksenteon koneisto on monimutkainen. Jotta viisaita päätöksiä voi tehdä, kannattaa huomioida reunaehdot. Käytännöt. Onko tämä toteutettavissa? Miten? Kenen työhön se vaikuttaa? 

Krista Kiuru on aito muotoiluajattelija. 

Muotoiluajattelu eli design thinking on varsin kryptinen käsite. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Koska yksiselitteisiä määritelmiä on aika vaikeaa löytää, teen tässä oman: 

Muotoiluajattelu on luovaa ongelmanratkaisua tehostamissilmälasit päässä. Se on holistinen eli kokonaisvaltainen ja käyttäjälähtöinen näkökulma asioihin ja toimintoihin. 

Muotoiluajattelussa toiminta nähdään prosessina. Se on koko organisaation läpäisevä tapa ajatella, toimia ja mitata toimintaa. Kaiken tavoitteena on omien toimintojen virtaviivaistaminen, turhien askelten ja välivaiheiden siivoaminen pois, ja näiden kautta korkea asiakastyytyväisyys yhdistettynä taloudelliseen tehokkuuteen. 

Muotoiluajattelussa karsitaan löysät pois. Jos prosessissa on neljä välivaihetta ja yksikin niistä sellainen, joka ei lisää arvoa asiakkaalle tai paranna yrityksen taloudellista tehokkuutta, se karsitaan pois. Mitä suoremmat prosessit, sitä vähemmän virheitä. Virheet maksavat. 

Niin ikään muotoiluajattelussa tulee jokaisen prosessin kohdalla kyetä ottamaan päähän monet eri silmälasit, sillä moderneissa organisaatioissa prosessit läpäisevät useita eri toimintoja ja rajapintoja. 

Ja juuri tätä Kiuru teki. Mietti yhdessä miten tästä tehtäisiin mahdollisimman hyvä. Ei antamalla mahtikäskyjä, joiden perään Vapaavuoren setä päivää myöhemmin huuteli. 

Onneksi meillä on ministerinä muotoiluajattelija eikä nojatuolikenraali. Ruohonjuuritasolla pystytään toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi eikä siivoamaan mahtikäskyjen ei-toivottuja seurauksia.

(En toki kiellä etteikö sellaisia olisi tämän pandemian aikana tullut myös muotoiluajattelija Kiurulta)

(Tämä on täysin epäpoliittinen teksti)