Select Page

Viestinnän merkitys kasvaa, sanotaan. Suosikkiajanvietteeni (yksi monista) onkin laittaa TE-toimiston työnhakuun hakusanaksi “viestintä” ja katsoa mitä tulee. Kaikkea raksahommista yritysjohtoon.

Viestintä on työnimikkeenäkin sellainen, että se ei juuri vastakysymyksiä herätä (toisin kuin palvelumuotoilu :D). Se on ihastuttavan epämääräinen ja yleinen. Voit olla “viestintähommissa” mitä tahansa sisältölingosta johtajaan. (Oma inhokkini silti on sisällöntuottaja. Ikään kuin markkinointiviestinnässä oleellisin pointti olisi tuottaa sisältöä johonkin tyhjiöön. Mutta tämä on toinen stoori.)

Toisaalta yrityksissä ja organisaatioissa usein ei ole hajuakaan, mitä viestintä tekee. Yksinkertaisimmillaan luullaan, että viestintä muotoilee joistain valmiista aihoista ymmärrettävämpiä. Istuu ja odottaa, että joku tarvitsisi viestihommia.

Siispä on hauskaa miettiä, mitä viestintä on. Koska vastakysymys on melkein, että mitä se ei ole. Kaikki, mitä markkinoinniksi kutsutaan, on viestintää, ja perinteinen jako “yritysviestinnän” ja “markkinoinnin” välillä on aika lopullisesti siirtää edelliselle vuosituhannelle. Jos brändi ottaa mainosfilmillään kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ollaanko viestinnän, markkinoinnin vai sisältömarkkinoinnin tontilla?

Koko paketti täytyy aina ajatella kokonaisuutena. Jos brändimainonnalla herätetään keskustelu, kannattaa siitä ottaa tehot irti siellä, mitä perinteisesti pidetään viestinnän työnä. Tässä onnistuminen edellyttää tiukkaa yhteistyötä markkinoinnin ja viestinnän välillä – jos nämä kaksi jostain syystä ovat eri osissa organisaatiota.

Kaikkien viestintätekemisten tavoitteena on kuitenkin (perinteinen markkinoinnin määritelmä) “bridging the gap” eli kuilun sulkeminen tuottajan ja asiakkaan välillä. Tavoittaminen. Menetelmiä siihen on sitten monia.

Viestinnän lukuisat työkalut ja kanavat pitää hallita, mutta silti oleellisinta on tietää, miten eri kanavissa kannattaa toimia, ja minkälaisilla viesteillä yleisönsä tavoittaa. Hyvä tarina sisältää ristiriidan (controversy) ja antaa mahdollisuuden asettua hyviksien puolelle. Tai yksinkertaisesti vain ratkaisee ongelman (joka toki usein on niinkin vakava kuin tylsistyminen eli viihdyttymisen tarve).

Yrityksen, organisaation tai henkilön viestintä kannattaa rakentaa kokonaisuudeksi, joka löytyy helposti verkon uumenista juuri niillä teemoilla, jotka yritys haluaa itselleen vallata. Osa työtä on kanavien ja työkalujen arvioimista ja valintaa, isoin osa sen pohtimista, missä asiassa ääni pitäisi saada kuuluviin. Kun fokus on selvä, loppu on pelkkää sinnikästä työtä. Kerro asioita, joista kohderyhmäsi on kiinnostunut. Tarjoa enemmän kuin niitä kertomuksia, joiden logiikka noudattaa omia tarpeitasi.

Muun muassa tällaisissa hommissa voi auttaa viestintävelho.